இன்று வெளியான ‘வல்லினம்’ இதழில் வெளிவந்திருக்கும் என்னுடைய பத்தி ‘பிச்சைப் புகினும்’. வாசித்துப் பாருங்கள். நன்றி!

http://vallinam.com.my/version2/?p=7214